afiş_tas.png

Afiş nedir?

  • Afiş tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu konusunu toplumsal yapı içinde yer alan gereksinimlere uygun sosyal olarak politik ticari kültürel ve benzerlerden alan bir şeyi duyurmak ve tanıtmak için hazırlanan çoğu resimli duvar ilanlarıdır.
  • Halkı bir düşüncenin bir malın ya da bir olayın varlığı konusunda bilgilendirme amacıyla duvarlara asılan yapıştırılan resimli yazı ve ilanlara afiş denir

 

Bir malın hizmetin ya da markanın varlığı hakkında tüketiciyi uyarmak ve bir mala markaya hizmete veya kuruma olumlu bir tutum yaratmak amacıyla göze ve kulağa seslenen mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli yada ücretsiz araçlarla yayımlanmasına “tanıtım” denir. Tanıtımlar için en yaygın olan iletişim araçları TV basın ve afişlerdir. Afiş sürekli toplumla iç içe yaşar ve her kesimden tüketiciye seslenme olanağı taşır.

Bir afiş hazırlanmadan önce genel ve özel hedefler belirlenir. Bunun için hedef kitle üzerinde etki edecek olan ürünün özelliklerinin saptanması gerekir. Bunlara bağlı olarak; Afişte yer alacak diğer öğelerin seçimi düzenlenmesi yapılır. Afişin özünü oluşturan bu öğeler marka slogan yazı renk ve resimlerdir. Bunlar özgün ilgi çekici kolay anlaşılır inandırıcı harekete geçirici olmalıdır. Afiş oluşturulurken bir sanat eserinin oluşumunda duyulan kaygıların çekilmesi gerekmektedir. Afişin en önemli öğelerinden olan yazı ve renk afişin yaşamsallığında çok önemli rol oynar. Afiş dikkat ve ilgi çektiği sürece yaşar.

Afişteki yazının en az 10 metreden okunabilecek büyüklükte sade süsten uzak okunabilecek harf karakterlerinden seçilmesi gerekir. Renk insanlar üzerinde çeşitli psikolojik etkilere sahiptir. Bu nedenle afiş tasarımında renk seçimlerine çok dikkat edilmelidir. Renkler; çarpıcı dikkat çekici ve tanıtımını yaptığı ürünün karakterine uygun ve insanların ilgisini çekip duygularını harekete geçirici güce sahip olmalıdır. Afiş kişileri ürün ya da hizmeti satın almaya teşvik etmelidir. Afişlerin tasarlanmasında insanların psikolojik yapıları toplumun sosyo-kültürel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Afiş tasarımının tanıtımdaki yeri ve önemi incelenirken öncelikle tasarımları yapılacak konular her kesimden insana seslenebilecek nitelikte ve içerik anlaşılabilir olmalıdır.

Uygulama çalışmaları konuların içerdiği özelliklere göre; toplumların psikolojik ve sosyolojik yapılarına uygun olarak oluşturulmuştur. Her konuda tüketicinin duyguların seslenmeye çalışılmış ve bu yaklaşımlar doğrultusunda afiş tasarımları özgün bir şekilde yapılmıştır.